بسته های میزبانی وب تمام مشترکان ارجمند ما که از سرویس personal2 استفاده می کردند، از امروز به student ارتقا یافت. این امر در راستای بهینه سازی بسته های محصولات و به صورت رایگان انجام شد.