وبسایت siraacrafts.com یکی دیگر از مشتریان ارجمند خدمات میزبانی ماست. دست‌ساخته‌های سیرا به طور خاص، در حوزه‌ی ساخت دفتر و بعضا کتاب‌های تک‌نسخه‌ای دست‌ساز و در قالبی کاملا ویژ‌ه‌سازی شده فعالیت دارد.

سیرا کرافتز

سیرا کرافتز